ZLEY Cosmetic Ingredients Manufacturer and Supplier

Zley®妆兰-PE402-己康达-OIL
INCI名称:粉防己提取物、辛酸/葵酸甘油三酯
Zley®妆兰-PE401-己康达
INCI名称:粉防己提取物、水、丁二醇
ZLEY®妆兰-PEO101-温感御龄素
INCI名称:霍霍巴籽油,葡萄籽油,辛酸/葵酸甘油三酯,白花春黄菊花油,阿魏酸乙基己酯,乙二醇水杨酸酯
Zley®360赋活素
INCI名称:羟基频哪酮视黄酸酯,春榆(ULMUS DAVIDIANA)根提取物,二甲基甲氧基苯并二氢吡喃醇,辛酸/葵酸甘油三酯
Zley® BRC-WS
INCI名:4-BUTYLRESORCINOL/HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN CAS No.: 18979-61-8/128446-35-5
乙酸间苯二酚酯
INCI 名称: RESORCINOL ACETATE CAS No.: 102-29-4
Zley® 普莱因-301
INCI名: HYDROXYPROPYL TETRAHYDROPYRANTRIOL CAS No.: 439685-79-7
热卖产品
icon
icon
阿魏酸乙酯
阿魏酸乙酯
INCI名称: 阿魏酸乙酯 CAS No.: 4046-02-0
Zley® BIOCARE-CPH
Zley® BIOCARE-CPH
INCI名: CHLORPHENESIN CAS No.: 104-29-0
Zley® BIOCARE-IPMP
Zley® BIOCARE-IPMP
INCI名: O-CYMEN-5-OL CAS No.: 39660-61-2/3228-02-2
丹皮酚
丹皮酚
CAS No.: 552-41-0 INCI 名称:丹皮酚
4-丁基间苯二酚
4-丁基间苯二酚
INCI 名称:4-丁基间苯二酚 CAS No.: 18979-61-8
羟基频哪酮视黄酸酯
羟基频哪酮视黄酸酯
CAS No.: 893412-73-2 INCI名称:羟基频哪酮视黄酸酯
抗坏血酸四异棕榈酸酯
抗坏血酸四异棕榈酸酯
INCI 名称:抗坏血酸四异棕榈酸酯 Cas No.: 183476-82-6
精氨酸阿魏酸盐
精氨酸阿魏酸盐
INCI名称: 精氨酸阿魏酸盐 CAS No.: 950890-74-1
阿魏酸粉末
阿魏酸粉末
INCI 名称:阿魏酸 CAS No.: 1135-24-6