Zley® GS

产品编号: ZLEY®GS
INCI名: GLYCOL SALICYLATE
CAS No.: 87-28-5
描述
原料报送码: 007695-00456-8091
性状: 无色透明液体。
性能: 1. 具有消炎镇痛的作用,是 种非甾体抗(NSAIDS)和局部镇痛剂,用于缓解轻度至中度肌肉和关节疼痛。
            2. 属于水杨酸类衍生物, 基于结构上降低了水杨酸的不稳定性,减少刺激性,增加了水杨酸的脂溶性,更加容易被皮肤吸收。
            4. 用于改善皮肤的外观,如皱纹、挫疮、色素沉善等。
            5. 用于紫外吸收剂,添加到化妆品配方中有增溶作用。
应用: 1. 微溶于水,易溶于乙醇、丙二醇和戊二醇。
            2. 防晒产品。
            3. 舒缓、祛痘产品。
用量:0.1-1.0%

评论

1/3
X