Zley® Quaternium-73

产品编号: ZLEY®Quaternium-73
INCI名:  QUATERNIUM-73
CAS No.: 15763-48-1
描述
原料报送码:003231-00456-4797
性状: 淡黄色至黄色晶体粉末。
性能:1. 皮维宁具有极强的抗菌活性, 破坏细菌真菌细胞膜, 对丙酸痊疮杆菌很有效。 
           2. 可用作防腐剂,对细菌、葡萄球菌、大肠杆菌等有极强杀灭能力,防腐性能优于尼泊金酷类。 
           3. 还可抑制黑色素形成。 
           4. 强效但安全性极高。
应用:1. 醇溶,建议丙二醇 I 丁二醇 I 戊二醇预先水浴溶解。
           2. 适用于各种护肤品,推荐用于控油祛症、抗粉刺护肤品及男士护肤品中。
用量:0.001-0.05%

评论

1/3
X